Rehabilitering

Vi arbetar nära dig som arbetsgivare, vi tar det "svåra samtalet" med den anställde. Det kan handla om stressproblematik, den anställde kan vara nära, eller redan i en sjukskrivning ha alkoholproblem eller drabbats av sjukdom eller andra svårigheter. 

Det kan innebära stöd  tillbaka till ordinarie arbete eller till andra arbetsuppgifter, hela processen görs med stor öppenhet både mot den anställde och arbetsgivaren.